Visst har vi alla en mängd att-göra-listor på våra bord. Och efter en sommar med möjligheter till reflektion säkerligen en mängd drömmar om saker vi skulle vilja göra. Utbildningar. Nya karriärsteg. Återknyta kontakten med gamla vänner som tappats bort i livet och som vi saknar. Förbättra hälsan genom att börja träna och äta bättre. Ägna mer tid åt barnen. Läs mer