Blogg – Grothbolagen

Helsingborg, 12 augusti, 2022

Leda visionärt

Mediterande chefer fattar bättre beslut

tisdag, 8 september 2015

Har du tid avsatt i din kalender för reflektion och tankepauser? Kanske du till och med mediterar? Ny forskning från Handelshögskolan i Stockholm visar att chefer som har ett meditativt förhållningssätt till arbetet kan ta in fler och bredare perspektiv när de fattar viktiga beslut, och att det på sikt leder till att verksamheten utvecklas Läs mer

Utan mysterier, ingen visdom

tisdag, 24 mars 2015

”Ni tror väl på mysterier?” undrar den guidande NASA-forskaren på Space Kennedy Center. Jag hoppar till av förvåning och lyssnar extra noga när han fortsätter. ”Det är vår undran och nyfikenhet inför de svårförståeliga och magiska mysterierna, som leder till att vi upptäcker nya saker och kan lära oss om dem. Om vi vägrar att Läs mer

H2H

onsdag, 18 juni 2014

På en TED-föreläsning som nu flitigt cirkulerar på LinkedIn uttrycks följande: ”There is no more B2B or B2C. It´s H2H: Human to Human.” Kan det sägas bättre än så? Allt handlar till sist om ett möte mellan människor, vare sig det är en affärskontakt, en ledningsgrupp, en inspektion av Arbetsmiljöverket, en intervju inför rekrytering, en uppsägning eller något du Läs mer

Medkänsla lönar sig

onsdag, 18 december 2013

Nu är det bevisat: Det är lönsamt att vara snäll som chef. Tidningen Chef har i en artikel från oktober i år lyft fram forskaren Daniel E. Martin, professor på Stanfords center för altruism och medkänsla, som just nu föreläser över hela världen om ”compassion ledadership”. Enligt Stanfords forskning blir organisationer mer produktiva och välfungerande, om medkänsla och Läs mer

Besluta med hjärnan, verkställ med hjärtat

måndag, 21 oktober 2013

Ett företags behov förändras och ibland blir det tvunget för en ledare att fatta tunga beslut som berör medmänniskor i vår närhet. Människor vi arbetar med dagligen och där vi kanske till och med känner deras familjer. Ett av de svåraste samtalen som finns är det där vi måste säga upp medarbetare. En klok mentor Läs mer

Att sluta göra

onsdag, 24 juli 2013

Visst har vi alla en mängd att-göra-listor på våra bord. Och efter en sommar med möjligheter till reflektion säkerligen en mängd drömmar om saker vi skulle vilja göra. Utbildningar. Nya karriärsteg. Återknyta kontakten med gamla vänner som tappats bort i livet och som vi saknar. Förbättra hälsan genom att börja träna och äta bättre. Ägna mer tid åt barnen. Läs mer

Högspänning

fredag, 8 mars 2013

Att leda visionärt framställs ofta som en enkel uppgift. ”Gör bara så här så löser sig allt…” Men även den visionära ledaren möter förstås ett flertal svårigheter. När vi målar upp en drömbild av hur vi vill ha det, bildas det samtidigt ett gap mellan den rådande verkligheten och visionen. Gapet fungerar som ett energifält med starka krafter som växelvis drar Läs mer

Att sätta gränser

onsdag, 27 februari 2013

Vi kvinnliga chefer kan ofta ha svårigheter att sätta gränser, ofta på grund av höga inre krav och ett stort kontrollbehov. Vi drabbas lätt av skuldkänslor när vi säger nej och uppfattar oss själva som otillräckliga eller till och med ”bitchiga”. Vissa undviker att sätter gränser och blir en låt-gå-chef med tusen osagda nej inombords som stressar Läs mer

Skapa ledare på alla nivåer

onsdag, 13 februari 2013

Känns det ibland som att du drar hela organisationen efter dig i ett rep, ett enda stort tungt lass? Där vissa medarbetare dessutom har klackarna stadigt nerkörda i marken och håller emot? Då behöver du en ny strategi. För att en verksamhet ska bli framgångsrik räcker det inte med en ledare som tar hela ansvaret och Läs mer

Alla jobb är viktiga jobb

fredag, 8 februari 2013

”Det finns inga små roller”. säger man i teatervärlden. Och i en symfoniorkester är både fjärde- och femteviolinen avgörande för en njutbar musikupplevelse. Om du visar ledarskap i den roll som du har just nu och desto bättre du  gör ditt jobb, ju mer kommer ditt inflytande att växa. Du har alltid själv full kontroll över hur bra Läs mer