Har du tid avsatt i din kalender för reflektion och tankepauser? Kanske du till och med mediterar? Ny forskning från Handelshögskolan i Stockholm visar att chefer som har ett meditativt förhållningssätt till arbetet kan ta in fler och bredare perspektiv när de fattar viktiga beslut, och att det på sikt leder till att verksamheten utvecklas Läs mer