Nu är det bevisat: Det är lönsamt att vara snäll som chef. Tidningen Chef har i en artikel från oktober i år lyft fram forskaren Daniel E. Martin, professor på Stanfords center för altruism och medkänsla, som just nu föreläser över hela världen om ”compassion ledadership”. Enligt Stanfords forskning blir organisationer mer produktiva och välfungerande, om medkänsla och Läs mer