Är den fantastiska nya stolen, bilen, stripningen, hemsidan, utrustningen, datasystemet ”Nice to have? Or Need to have?” Världen är full av produkter och tjänster som ger intryck av att vara lösningen på alla problem. Som ny företagare är kassaflödet emellertid begränsat och alla bäckar små leder som bekant till en stor å, tyvärr även utgifterna. Innan du kastar dig Läs mer